AI/ML (Kunstig intelligens and machine learning)

AI/ML-arbejdsgruppen inden for SESAM har til formål at fremme videndeling blandt medlemsvirksomheder vedrørende anvendelsen af machine tending og tilknyttede teknologier inden for fabriksproduktion. Vores primære fokusområder omfatter:

Facilitering af videndeling inden for datalogi: Vores primære mål er at dele indsigt og ekspertise inden for datalogi. Vi drøfter, hvilke teknologier, programmeringsværktøjer og modeller der er mest velegnede til specifikke problemstillinger. Vi går også i dybden med praktiske erfaringer og læringen heraf.

Vægt på data engineering: Vi anerkender betydningen af data engineering og koncentrerer os om aspektet. Mange bruger betydelig tid og energi på at indsamle data fra fabriksgulvet. Vi udforsker dermed i gruppen forskellige metoder til at indsamle, konsolidere og validere produktionsdata fra forskellige kilder for at optimere dataflowet.

Håndtering af organisatoriske aspekter: For at sikre en vellykket implementering af ML-modeller overvejes også den organisatoriske dimension. Vi udforsker de mest effektive strategier til at strukturere processer for at få en problemfri implementering af AI- og ML-modeller.

Tilmelding 

Kun SESAM medlemmer kan tilmelde sig arbejdsgrupperne.

Ønsker du en plads i arbejdsgruppen AI/ML (Kunstig intelligens and machine learning), så kontakt SESAM sekretariatet på info@sesamnetwork.dk.