AI/ML (Kunstig intelligens and machine learning)

AI/ML-arbejdsgruppen inden for SESAM har til formål at fremme videndeling blandt medlemsvirksomheder vedrørende anvendelsen af machine tending og tilknyttede teknologier inden for fabriksproduktion. Vores primære fokusområder omfatter:

Facilitering af videndeling inden for datalogi: Vores primære mål er at dele indsigt og ekspertise inden for datalogi. Vi drøfter, hvilke teknologier, programmeringsværktøjer og modeller der er mest velegnede til specifikke problemstillinger. Vi går også i dybden med praktiske erfaringer og læringen heraf.

Vægt på data engineering: Vi anerkender betydningen af data engineering og koncentrerer os om aspektet. Mange bruger betydelig tid og energi på at indsamle data fra fabriksgulvet. Vi udforsker dermed i gruppen forskellige metoder til at indsamle, konsolidere og validere produktionsdata fra forskellige kilder for at optimere dataflowet.

Håndtering af organisatoriske aspekter: For at sikre en vellykket implementering af ML-modeller overvejes også den organisatoriske dimension. Vi udforsker de mest effektive strategier til at strukturere processer for at få en problemfri implementering af AI- og ML-modeller.

Tilmelding til arbejdsgrupperne

Det er gratis for medlemmer af SESAM at deltage i arbejdsgruppemøderne. Som modtager på vores nyhedsbrev vil du løbende modtage invitationer til arbejdsgruppemøderne.

Er du ikke tilmeldt nyhedsbrevet, kan du gøre det her.

Derudover kan du holde øje med vores kalender for at se, hvornår de næste arbejdsgruppemøder afholdes.