Om SESAM

SESAM – Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr – forbinder folk indenfor automation og digitalisering.

SESAM er din nøgle til den spændende verden af automation og inspiration til sammenkobling af produktionsudstyr.

Vores mission er at fungere som det danske videncenter, hvor vi deler vigtig viden, erfaringer og praktiske resultater med SESAMs medlemmer samt danske virksomheder i alle størrelser og inden for forskellige brancher.

Vores vision er at være den førende danske netværksorganisation inden for automation og IT i relation til produktion, logistik og styring.

For at gøre nye digitaliseringsteknologier mere tilgængelige, præsenterer vi praktiske eksempler på deres anvendelse, hvilket giver vores medlemmer mulighed for at danne sig klare synspunkter om teknologierne og metoderne.

Vi ønsker dermed at bidrage til øget automatisering og integration af produktionsudstyr i danske virksomheder for at styrke deres indtjening. Dette opnår vi ved at:

  • Afholde konferencer om teknologi, hvor vi deler værdifuld viden og erfaring
  • Facilitere arbejdsgrupper for at fremme samt lette samarbejde og videndeling blandt medlemmerne inden for området automatisering
  • Fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr
  • Arbejde for at øge opmærksomheden om sammenkobling af produktionsudstyr i offentligheden
  • Udsende vores SESAM nyhedsbrev, hvor du kan holde dig opdateret
  • Samle relevant information fra tidsskrifter og lignende kilder
  • Informere om internationalt arbejde

Vores dedikation ligger i at støtte vores medlemmer på deres rejse mod en mere automatiseret fremtid.

Med SESAM har du adgang til den viden og det netværk, der kan hjælpe dig med at optimere din produktion og styrke din konkurrenceevne på både nationale og internationale markeder.

Hvem kan blive medlem af SESAM?

Det kan enhver med interesse for systemintegration og sammenkobling af produktionsudstyr, der spænder over området fra sensorer til komplette styringssystemer, er velkommen som medlem.

Typiske medlemsprofiler inkluderer brugere, leverandører, rådgivere, konsulenter, brancheforeninger, institutioner og uddannelsesanstalter.

Medlemskab

Pris for medlemskab:

TypePris
Koncern med flere CVR nr. (- inkluderer underliggende virksomhed(-er) med samme/eller med forskellige cvr.nr.) 15.000 kr.
Virksomhed med et CVR nr. og over 10 ansatte7.750 kr.
Virksomhed med et CVR nr. og under 10 ansatte2.250 kr.
Priser er eksklusiv moms og gælder for et kalenderår.

Det årlige kontingent for medlemskab vedtages på den årlige generalforsamling, som afholdes i august/september måned hvert år.

Kontingent for 2025 opkræves i september/oktober og dækker fra januar til december i det følgende år.

Udmelding af netværket skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Kontakt sekretariatet for mere information om medlemskab af SESAM.