Backup/Restore

Backup & Restore er en undergruppe af arbejdsgruppen for informationssikkerhed, der består af slutbrugere inden for infrastrukturteknologi.

Formålet med arbejdsgruppen er at drøfte forretningsbehov såsom krav, politikker, procedurer, processer, standarder, retningslinjer og værktøjer.

Vores mål er at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog inden for backup & restore, så denne viden kan deles og udnyttes effektivt af både backup- og restore og arbejdsgruppen for informationssikkerhed samt andre interessenter.

 

Tilmelding 

Kun SESAM medlemmer kan tilmelde sig arbejdsgrupperne.

Ønsker du en plads i arbejdsgruppen Backup & Restore, så kontakt SESAM sekretariatet på info@sesamnetwork.dk.