Arbejdsgrupper

SESAM har flere arbejdsgrupper, hver dedikeret til specifikke områder og initiativer. Formålet med disse arbejdsgrupper at fremme og lette samarbejde og videndeling blandt medlemmerne inden for området automatisering.

Samlet set har arbejdsgrupper til formål at fremme branchens udvikling, øge medlemmernes konkurrenceevne og hjælpe med at tackle de udfordringer, der er forbundet med automatisering i en given sektor eller branche.

Her er arbejdsgrupperne, der opererer inden for SESAM:

Formål med SESAMs arbejdsgrupper

Videndeling: En central funktion er videndeling mellem medlemmerne. Dette inkluderer deling af bedste praksis, erfaringer, teknologiske fremskridt og løsninger inden for automatisering.

Problemidentifikation og -løsning: Arbejdsgrupperne kan hjælpe med at identificere fælles udfordringer og problemstillinger inden for automatisering og derefter samarbejde om at udvikle løsninger og strategier for løse udfordringerne.

Netværksmuligheder: Arbejdsgrupperne fungere som platform for at opbygge og udvide netværk inden for automatiseringsområdet, som kan føre til forretningsmuligheder og samarbejde.

Fremme af bedste praksisser: Arbejdsgrupperne arbejder på fremme og udbrede bedste praksis inden for automatisering, som kan hjælpe med at forbedre effektiviteten og kvaliteten af ​​automatiseringsprojekter.

Tilmelding til arbejdsgrupperne

Det er gratis for medlemmer af SESAM at deltage i arbejdsgruppemøderne. Som modtager på vores nyhedsbrev vil du løbende modtage invitationer til arbejdsgruppemøderne.

Er du ikke tilmeldt nyhedsbrevet, kan du gøre det her.

Derudover kan du holde øje med vores kalender for at se, hvornår de næste arbejdsgruppemøder afholdes.