Forskerparken 10F, 5230 Odense M
04/04/2024 08:30 - 04/04/2024 13:00
SESAM

SESAM arbejdsgruppemøde for Digital Produktion

Vi er glade for at introducere en ny arbejdsgruppe dedikeret til digital produktion, som også er arbejdsgruppens navn.

Gruppen har til formål at facilitere videndeling og samarbejde på tværs af virksomheder inden for dansk industri – herunder rådgivere, slutbrugere, projekt- og systemleverandører.

Det første møde for arbejdsgruppen bliver afholdt den 4. april kl. 8.30 til 13.00.

Afhængigt af den internationale interesse, vil møderne blive afholdt på dansk og/eller engelsk.

Det første møde vil starte med et bredt scope. Fremadrettet vil gruppen fokusere på emner som digital transformation, optimering af fabriksdata, fabrikssoftware arkitekturer, og udviklingen inden for MES/IIoT-markedet. Det præcise fokus vil dog blive styret af deltagerne og deres interesser.

Til første møde, kan du:

  • Overvære et inspirationsindlæg fra Alex Severin, programansvarlig for Rockwools “Future of the Factory” program
  • Gennemføre brainstorm for at identificere og prioritere gruppens interesseområder
  • Have indflydelse på mødefrekvens og eventuelle undergrupper

Program for 4. april

08:30: Kaffe og brød

09:00: Bordet rundt: ultrakort personlig introduktion og dialog om forventninger til arbejdsgruppen.

10:00: Inspirationsindlæg ved Alex Severin fra Rockwool.

10:45: Pause

11:00: Breakout sessioner i smågrupper for at samle konkrete ønsker til arbejdsgruppens fokusområder.

12:30: Let frokost

Vi ser frem til at samarbejde med alle interesserede parter og opbygge en arbejdsgruppe, hvor vi kan udveksle ideer og erfaringer til gavn for dansk industri.

Tilmeld dig her

Pris:

Deltagelse i alle arbejdsgruppemøder er uden omkostninger for medlemmer af SESAM.

Ikke-medlemmer opfordres til at tilmelde sig SESAM for at få adgang til vores arbejdsgrupper.