Forskerparken 10F
14/03/2024 09:00 - 14/03/2024 16:00
SESAM

SESAMs Konference: ‘NIS2 i praksis’

– Vær forberedt på fremtidens cyber- og informationssikkerhed

Er din virksomhed klædt på til at navigere i de skærpede krav og øgede ledelsesansvar inden for cyber- og informationssikkerhed, som NIS2-direktivet medfører? I en tid præget af accelererende digitalisering og eskalerende cybertrusler, er det essentielt for enhver virksomhed at tilpasse sig og forberede sig på direktivet.

Deltag i SESAMs fysiske konference ‘NIS2 i praksis’ i Odense, hvor du får en unik mulighed for at opnå en dyb forståelse af NIS2-direktivet. Her vil du ikke alene lære de essentielle aspekter af direktivet, men også blive inspireret af virksomheders praktiske ”do’s and don’ts” og få konkrete anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med og implementere NIS2 i din organisation.

Det kan du forvente:

  • Indsigt i NIS2: Rust din virksomhed til fremtiden ved at forstå tankegangen bag NIS2. Hvordan bygger NIS2 videre på NIS-direktivet fra 2016? Hvordan adskiller NIS2 sig fra ISO 27001?
  • Erfaringsudveksling: Hør inspirerende oplæg fra virksomheder, som allerede arbejder med at implementere NIS2. Konferencen tilbyder værdifuld læring for alle, der navigerer i compliance-landskabet.
  • Praktiske værktøjer: Anvendelig viden til at arbejde med NIS2 i din virksomhed. Lær af andres erfaringer og hjemtag praktiske løsninger, der kan omsættes i din egen virksomhed.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til ‘NIS2 i praksis ‘-konferencen.
 

Tilmeld dig her

_____________________________________________________________________________________________

Program:

09.00: Registrering og morgenbrød

09.30: Velkomst og introduktion til SESAM
Lasse Blond, Teknologisk Institut, Sekretariatsleder for SESAM

09.45: NIS2 Implementering og forsyningskædebeskyttelse
William Sharp, PwC | Partner, Technology & Security, PwC

NIS2 sigter på at beskytte forsyningskæder, og der er ofte en tæt forbindelse mellem en forsyningskæde og en værdikæde. Hør William, partner i PwC’s Technology & Security, fortælle om, hvad NIS2 implementeringsforløb i praksis bør inkludere. Med tidligere roller som teknisk chef, it-chef, og 20 års erfaring som rådgiver indenfor cybersikkerhed, leder William PwC’s NIS2 aktiviteter for både Danmark og EMEA. Han rådgiver virksomheder i forbindelse med NIS1 og NIS2 i kritisk infrastruktur og virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.

10.30: NIS2: Fra direktivtekst til praktisk implementering
Thomas Hæstrup, Senior Consultant, Kaastrup I Andersen

Hør Thomas Hæstrup fra Kaastrup I Andersen giver en introduktion til NIS2-direktivet, som er en central EU-lovgivning om netværks- og informationssikkerhed. Thomas deler nogle af de vigtigste aspekter af NIS2 og belyser, hvordan det relaterer til og kan integreres med den internationalt anerkendte standard for informationssikkerhedsstyring, ISO/IEC 27001.

11.15: Frokost og netværk

12.00: Implementering af NIS2-direktivet hos Vandcenter Syd
Ulrik Aatofte Rasmussen, Operational Technology Manager, Vandcenter Syd

Ulrik Aatofte Rasmussen fra Vandcenter Syd deler indsigt i metoder og udfordringer ved implementeringen af NIS2-direktivet, med fokus på deres sikkerhedsstrategier og arbejdsgange.

12.45: IEC 62443 – Hvordan matcher implementering af standarden de lovgivningsmæssige krav?
Lars Vilandt, Senior Project Manager, Digitalization, Velux
Jørgen Hartig, CEO, SecuriOT

Lars Vilandt fra Velux og Jørgen Hartig fra SecurityOT gennemgår, hvordan vi er kommet fra standarden til det værktøj, der nu anvendes i VELUX for implementering, kommunikation, opfølgning samt rapportering på OT sikkerhed.

13.30: Fra direktiv til handling: IFF’s tilgang til NIS2 compliance
Peter Fyrstenborg, Automation PTL – Automation og Process control, International Flavors & Fragrances (IFF)

Peter Fyrstenborg fra IFF deler indsigt i virksomhedens tilgang til at blive NIS2-compliant. Han tager os med på IFF’s rejse fra de første skridt i fortolkningen af direktivet, udvælgelse af relevante sektorer, til udviklingen af en handlingsplan rettet mod ledelsen.

14.15: Billund Lufthavns NIS2 compliance rejse
Karsten Mochau, Information Security Officer, Billund Lufthavn

Karsten Mochau, Informationssikkerhedschef ved Billund Lufthavn, deler indblik i lufthavnens vej mod NIS2-compliance, herunder hvordan de har håndteret informationssikkerhed, udfordringer fra kundekrav og lovgivning. Han fremhæver dertil de gennemførte struktur- og opgaveændringer, samt de kulturelle skift og implementeringsudfordringer, de har håndteret. Oplægget kombinerer strategiske overvejelser med praktiske implementeringserfaringer.

15.00: Paneldebat
v. Thomas Hæstrup, Senior Consultant, Kaastrup I Andersen, Lars Vilandt, Senior Project Manager, Digitalization, Velux og Karsten Mochau, Information Security Officer, Billund Lufthavn

15.45: Afslutning og tak for i dag
Lasse Blond, Teknologisk Institut, Sekretariatsleder for SESAM

Pris for deltagelse
1.800 kr. ekskl. moms for medlemmer af SESAM (*). (per. person tilmelding)
4.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer (**). (per. person tilmelding)

(*) Prisen gælder også for alle SESAM-medlemmer i Danmark, Sverige og Tyskland.
(**) For ikke-medlemsvirksomheder opnås 2000 kr. i rabat ved indmeldelse i netværket.