Coloplast, Holtedam 1, 3, 3050, 3050 Humlebæk
27/06/2024 09:00 - 27/06/2024 14:00
SESAM

Arbejdsgruppemøde for OT Sikkerhed (Backup/Restore)

Formålet med arbejdsgruppen er at drøfte forretningsbehov såsom krav, politikker, procedurer, processer, standarder, retningslinjer og værktøjer.

Vores mål er at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog inden for omtalte emner, så denne viden kan deles og udnyttes effektivt af både slutbrugerne,  arbejdsgruppen for informationssikkerhed samt øvrige interessenter.

Deltagelse, leverandør og konsulenter, i arbejdsgruppen baseres på ad hoc basis i henhold til de aktuelle emner, som generes i/fra informationssikkerheds gruppen eller fra slutbrugernes aktuelle behov.

Ligeledes er deltagerantal begrænset til max. 15 personer, efter først til mølle princippet, da møderne hovedsageligt afholdes som fysiske møder hos en af slutbrugerne.

Arbejdsmødet vil afholdes ved Coloplast i Humlebæk.

 

Tilmelding

Ønsker du at høre om, der er en ledig plads i gruppen, så skriv til Lars Vilandt på lars.vilandt@velux.com.

BEMÆRK. for at tilmelde sig arbejdsgruppemøderne, skal man være medlem af SESAM.